ОБЩИ

УСЛОВИЯ


НАЕМНА ЦЕНА

Цената на продуктите се изчислява въз основа на продължителността на наемният период и са без ДДС и транспорт.
• По желание е възможно да се предостави услугата Транспорт, като нейната стойност се изчислява от обема на стоката и местоположението за доставка. Всички продукти, посочени в ценовата листа могат да бъдат закупени.
• Елекрически крушки, материали за почистване и други консумативи /монтаж и демонтаж/ са изключени от разходите за наем на продуктите. Те не се наемат и са включени в проформа като Продажба.
• Началото на Наемния период започва с изтегляне на продуктите от нашия склад и приключва, когато бъдат върнати. Времето за превоз, следователно е неразделна част от Наемният период.
• Минималният размер на поръчка за отдаване под наем е 250,00 лева + ДДС.
ПУКЕТ СТУДИО ООД си запазва правото да откаже поръчка под тази сума.

ПЛАНИРАНЕ И ДРУГИ УСЛУГИ

• В допълнение към отдаването под наем на продукти, ние можем да създадем проект на интериор с графики и 3D рендерни изображения, като напълно следваме художествената посока на Вашето събитие.
Клиента може да заяви монтаж и демонтаж на наетото оборудване.
Стойността за тази услуга се изчислява на база обем, местоположение и време за изпълнение.
• И накрая, ние предлагаме цялостна организация на вашето събитие, като осигуряваме услугите за търсене за местоположение, кетъринг, фотография, видео заснемане, специални ефекти, мобилна инфраструктура и наем на “специлни” продукти.
• Цените за тези услуги ще бъдат обявени на всеки отделен случай чрез подробна оферта.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

• Поръчка се счита за валидна само след получаване от ПУКЕТ СТУДИО ООД на копие (факс, оригинал или сканирано копие по мейл) на наша проформа-фактура, подписана и подпечатана от Клиента за приемане.
Минималният срок за заявка на оборудване е 5 дни преди дата на доставка.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

• ПУКЕТ СТУДИО ООД се задължава да обработва вашата поръчка, в склада, в рамките на срока, отбелязан върху проформа фактура. Срокът се изчислява от датата на приемане на поръчката.

ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ

• По желание на клиента: Клиентът има възможност лично да вземе стоката или да изпрати куриер, в този случай ще бъдат докладвани тегло и обем на продуктите. Работното време на нашият склад и шоурум от където се получават заявки е: 9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 часа от Понеделник до Петък.
• Ако бъде поискано от страна на клиента, транспортирането се извършва чрез собствени средства, с куриер или от наше име. В този случай, вие ще получите телефон и име на лице за комуникация за доставка и събиране на наетите продукти.
• Стоките трябва да бъдат върнати както са опаковани при доставка. Опаковъчните материали ще бъдат осигурени от ПУКЕТ СТУДИО ООД.

ПЛАЩАНИЯ

• Цялата сума по проформа се дължи 4 дни преди датата на доставка.
• Всички плащания се извършват по банков път.
• В случай на отказана заявка в период по- малък от 48 ч. преди доставка Клиентът дължи 50% компенсация от договореното.
В случай на отказана заявка в деня на доставка Клиентът дължи 100% от договореното.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ

• Оборудване, което е повредено или не върнато следва да бъде платено на 100% от пазарната му стойност, като се приспада стойността за наем.
• Оборудване, което не се върне в предварително договорените срокове, ще бъде таксувано според ценова листа за онази част от време в която е забавено връщането.
• Клиентът е отговорен за оборудване под наем за целия наемен период, който започва с изтеглянето от нашите склад или шоурум и завършва при връщането.
ДЕПОЗИТ

Като Гаранцията Пукет Студио ООД може да се изисква депозит на Клиента.
Депозитът ще бъде върнат в момента на връщане на продукти и при не
установяване на щети или липси.